46469-Just-Did-ItOnze club, onze atleten en onze coaches zijn lid van Sportievak. De verzekering van Atletica tegen lichamelijke ongevallen van een atleet of een coach is geregeld via Sportievak.

Een ongeval is helaas snel gebeurd. Wanneer een atleet  tijdens een training, een demo of een wedstrijd een kwetsuur oploopt dient dit onmiddellijk (binnen de 24 uur) te worden gemeld aan de coach.

Vervolgens dienen volgende vijf stappen te worden uitgevoerd. Een overzicht van de polis vindt u hier.

Stap 1: het aangifteformulier (incl. het medisch attest) hier downloaden en het vervolgens ingevuld én ondertekend (door slachtoffer én arts) terugbezorgen aan de coach. Het aangifteformulier wordt door de club binnen de 5 werkdagen opgestuurd naar Sportievak.

Stap 2: het slachtoffer krijgt bevestiging van Sportievak dat het dossier ingevuld en correct is overgemaakt aan de verzekeringsmaatschappij.

Stap 3: de verzekeringsmaatschappij stuurt op zijn beurt een ontvangstmelding aan het slachtoffer.

Stap 4: met de rekeningen van de arts, apotheker, kinesist, ziekenhuis, etc. gaat het slachtoffer naar zijn of haar ziekenfonds.

Stap 5: stuur het attest van genezing samen met de staat van het ziekenfonds op naar de verzekeringsmaatschappij.

Wat te doen bij een sportongeval?