SAMEN INVESTEREN IN SUCCES
Sports Aerobics Club Atletica investeert in een succesvolle sporttoekomst van haar atleten. De speerpunten zijn topsport, talentontwikkeling en breedtesport.

Goede samenwerking en een tomeloze inzet van onze atleten, coaches én vrijwilligers vormen het vertrekpunt van wat met uw steun een successtory kan worden. Vandaag reeds behalen onze jeugdatleten zowel bij de heren als bij de dames titels en podiumplaatsen op nationale en internationale kampioenschappen.

Atletica is een uitstekend georganiseerde en gestructureerde vereniging zonder winstoogmerk met een klare topsportstrategie voor jeugdig talent.

Atletica organiseert niet alleen sporttrainingen onder leiding van gediplomeerde sportmonitoren en coaches maar wil haar atleten ook de kans geven deel te nemen aan wedstrijden en demonstraties. Tijdens specifieke clinics en work shops kunnen atleten en coaches zich bovendien concentreren op specifieke aspecten van sports aerobics.

Het hoeft geen betoog dat een dergelijk uitgewerkt sportbeleid niet kan tot stand komen enkel en alleen met de schaarse middelen van onze vereniging. Intensivering van de samenwerking met het bedrijfsleven is dan ook een van de peilers onder onze toekomstvisie.

AANTREKKELIJKE PARTNER
Uw organisatie investeert vanzelfsprekend niet zomaar in een minder bekende topsport. Ook al omdat dat meestal een kostbare zaak is. En wat ziet u nu precies terug van uw investering?

In het geval van Atletica zal u zich verbazen over de gunstige mogelijkheden om de naam van uw organisatie aan een dynamische, positieve en moderne topsport te verbinden. Het betreft bovendien onbezoldigde topsport, zodat u weet dat uw bijdrage maximaal ten goede komt aan de activiteiten.

Sponsoring gaat bij ons over meer dan het louter realiseren van extra financiële middelen. Wij streven ook niet alleen naar samenwerking tussen u als sponsor en onze vereniging, maar brengen onze sponsors ook samen. Hierdoor krijgt uw sponsoring een geheel eigen persoonlijk karakter.

Onze vereniging en uw organisatie: een duurzame win-win relatie.