Sports Aerobics Club Atletica is een vereniging zonder winstoogmerk die lid is van De FitnessOrganisatie (DFO), een door BLOSO erkende Vlaamse sportfederatie voor aerobics en fitness. DFO op haar beurt is aangesloten bij FISAF International, ’s werelds grootste sports aerobics en fitness federatie.

Ons doel is zowel recreatieve als competitieve sports aerobics aan te bieden.

Atletica organiseert niet alleen sporttrainingen onder leiding van gediplomeerde sportmonitoren en coaches maar wil haar atleten ook de kans geven deel te nemen aan wedstrijden en demonstraties. Tijdens specifieke clinics en workshops kunnen atleten en coaches zich bovendien concentreren op specifieke aspecten van sports aerobics.

Het clublokaal van Atletica is gelegen in het fitnesscentrum Het Atelier in Sint-Niklaas. Hier gaan nagenoeg alle trainingen door en kan ook bijgepraat worden in de kantine.

De club beschikt tevens over trainingsfaciliteiten in Sportcentrum De Witte Molen in Sint-Niklaas.